Miesiąc: Kwiecień 2019

Szanowni Państwo.

Informuję, że od poniedziałku 29.04.2019 roku zostają wznowione zajęcia dydaktyczne dla uczniów wszystkich klas gimnazjalnych i licealnych.

Zajęcia odbywać się będą zgodnie z tygodniowym planem lekcji.

Z poważaniem
Dyrektor XXI Liceum Ogólnokształcącego 
Sportowego w Tarnowie
mgr Marek Niemczura

Dyrektor XXI Liceum Ogólnokształcącego Sportowego w Tarnowie informuje, że od dnia 25.04.2019 r. odbywają się zajęcia wg poniższego harmonogramu

Czwartek 25.04.2019 r.

Lekcja   godzina klasa/przedmiot klasa/przedmiot klasa/przedmiot
1 730– 815 2 b – religia (s. 46) 3b – matematyka (s. 62) 3 d  – zajęcia artystyczne (s. 43)
2 820– 905 3 d – religia (s. 46) 3 b – matematyka (s. 62)  
3 915 – 1000 3 b – religia (s. 46) 3 d – matematyka (s. 62)  
4 1010 – 1055 3 c – religia (s. 46) 3 d – matematyka (s. 62)  
5 1110 – 1155 3 a – religia (s. 46)      
  6 1205 – 1250   1   a – religia (s. 46)

Piątek 26.04.2019 r.

Lekcja   godzina klasa/przedmiot klasa/przedmiot klasa/przedmiot
1 730– 815 3 c – religia (s. 46) 3 e – matematyka (s. 62)  
2 820– 905 3 b – religia (s. 46) 3 e – matematyka (s. 62)  
3 915 – 1000 3 e – religia (s. 46) 3 c – matematyka (s. 62)  
4 1010 – 1055 2 b – religia (s. 46) 3 c – matematyka (s. 62) 3 a – wos (s. 64)
5 1110 – 1155 1 b – religia (s. 46)    
6 1205– 1250 2 a – religia (s. 46)    

Szanowni Państwo.

Informuję, że od dnia 24 IV 2019 r., nie będzie możliwości przeprowadzenia zajęć dydaktycznych. Nastąpi odwołanie zajęć ze względu na zbyt małą liczbę nauczycieli nieuczestniczących w akcji strajkowej, którzy mogliby w czasie strajku realizować zajęcia dydaktyczne lub sprawować opiekę nad uczniami. Ze względu na kontynuację akcji strajkowej, zwracam się do Państwa z prośbą o zrozumienie i pomoc w zakresie zapewnienia młodzieży bezpiecznej opieki.

Proszę o  sprawdzanie strony internetowej szkoły oraz wiadomości w e-dzienniku, gdzie niezwłocznie pojawi się informacja o zmianie powyższych decyzji.

Z poważaniem
Dyrektor XXI Liceum Ogólnokształcącego 
Sportowego w Tarnowie
mgr Marek Niemczura

Szanowni Państwo.

W związku z uchwałą ZG ZNP z dnia 12.04.2019 ws. kontynuowania Ogólnopolskiej Akcji Strajkowej informuję, że od dnia 15 IV 2019 r., nie będzie możliwości przeprowadzenia zajęć dydaktycznych. Nastąpi odwołanie zajęć ze względu na zbyt małą liczbę nauczycieli nieuczestniczących w tej akcji, którzy mogliby w czasie strajku realizować zajęcia dydaktyczne lub sprawować opiekę nad uczniami. Ze względu na trudną sytuację, zwracam się do Państwa z prośbą o zrozumienie i pomoc w zakresie zapewnienia młodzieży bezpiecznej opieki.

Jednocześnie informuję, że gdyby nastąpiło porozumienie między przedstawicielami rządu a związkami zawodowymi, szkoła będzie pracować zgodnie z podziałem godzin. Bardzo proszę o wsłuchiwanie się w informacje podawane przez media oraz regularne sprawdzanie strony internetowej szkoły oraz wiadomości w e-dzienniku, gdzie niezwłocznie pojawi się informacja o zmianie powyższych decyzji.

Z poważaniem
Dyrektor XXI Liceum Ogólnokształcącego 
Sportowego w Tarnowie
mgr Marek Niemczura