Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 2 września 2019 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2019 r.
Ferie zimowe: 27 stycznia – 9 lutego 2020 r.
Wiosenna przerwa świąteczna: 9 – 14 kwietnia 2020 r.
Egzamin maturalny: 04 – 22 maja 2020 r.
szczegółowy harmonogram
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 26 czerwca 2020 r.
Ferie letnie:  27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

Ustalone dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
27.09.2019 – rajd szkolny,
31.10.2019 – dzień przed świętem, uzasadniony potrzebami społeczności lokalnej,
20.12.2019 – wigilie klasowe,
02-03.01.2020 – dni uzasadnione potrzebami społeczności lokalnej,
04-06.05.2020 – egzaminy maturalne,
12.06.2020 – dzień po święcie, uzasadniony potrzebami społeczności lokalnej.

Zebrania z rodzicami i konsultacje:
10.09.2019 – 1800 – zebranie z rodzicami,
24.09.2019 – 1700 – zebranie z rodzicami uczniów klas III (dot. egzaminu maturalnego),
15.10.2019 – 1700 – konsultacje z rodzicami,
19.11.2019 – 1700 – konsultacje z rodzicami,
23.01.2020 – 1700 – zebrania z rodzicami,
17.03.2020 – 1700 – konsultacje z rodzicami klas I i II, zebrania z rodzicami klas III
19.05.2020 – 1700 – zebrania z rodzicami klas I i II.