Wolne miejsca

Informujemy, iż na dzień dzisiejszy są wolne miejsca do klas pierwszych w XXI Liceum Ogólnokształcącym Sportowym.

Dla absolwentów szkoły podstawowej:
– oddział sportowy – piłka koszykowa:    4 miejsca

Dla absolwentów gimnazjum:
– oddział mistrzostwa sportowego – piłka siatkowa: 4 miejsca
– oddział ogólny dietetyka: 5 miejsc
– oddział ogólny psychologia: 7 miejsc

Chętni do w/w klasy sportowej zobowiązani są złożyć w dniu 11.07.2019 r. dokumenty rekrutacyjne:
– podanie rodzica o przyjęcie do szkoły,
kwestionariusz osobowy,
orzeczenie lekarskie podpisane przez lekarza POZ,
zgodę rodziców,
– oryginały świadectwa i zaświadczenia OKE.

Chętni do w/w klas ogólnych zobowiązani są złożyć w dniach 11 – 16.07.2019 r. dokumenty rekrutacyjne:
– podanie rodzica o przyjęcie do szkoły,
kwestionariusz osobowy,
– oryginały świadectwa i zaświadczenia OKE.