Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 1 września 2020 r.
Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2020 r.
Ferie zimowe: 15 – 28 lutego 2021 r.
Wiosenna przerwa świąteczna: 1 – 6 kwietnia 2021 r.
Egzamin maturalny: 04 – 20 maja 2021 r.
szczegółowy harmonogram
Zakończenie zajęć w klasach trzecich: 30 kwietnia 2021 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 25 czerwca 2021 r.
Ferie letnie:  26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

Ustalone dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
– 12 – 13.11.2020 – dni wolne po święcie ustawowo wolnym od pracy , uzasadnione potrzebami społeczności lokalnej,
– 22.12.2020 – spotkanie opłatkowe,
– 04 – 05.01.2021 – dni wolne  przed  świętem ustawowo wolnym od pracy uzasadnione potrzebami społeczności lokalnej,
– 04-06.05.2021 – egzamin maturalny,
– 01.06.2021 – dzień sportu,
– 04
.06.2021 – dzień po święcie ustawowo wolnym od pracy , uzasadniony potrzebami społeczności lokalnej.