Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 1 września 2021 r.
Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2021 r.
Ferie zimowe: 17 – 30 stycznia 2022 r.
Wiosenna przerwa świąteczna: 14 – 19 kwietnia 2022 r.
Egzamin maturalny: 04 – 20 maja 2022r.
szczegółowy harmonogram
Zakończenie zajęć w klasach trzecich: 29 kwietnia 2022 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 24 czerwca 2022 r.
Ferie letnie:  25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

Ustalone dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych ustanowione przez Dyrektora Szkoły
– 15.10.2021 r.- dzień po święcie ustawowo wolnym od zajęć szkolnych,
– 12.11.2021 r. – dzień po święcie ustawowo wolnym od zajęć szkolnych,

– 03-05.01.2022 r.  – próbny egzamin maturalny klas trzecich, które w tym roku przystępują do matury,
– 07.01.2022 r. – dzień po święcie ustawowo wolnym od zajęć szkolnych,
– 02.05.2022 r. – dzień po święcie ustawowo wolnym od zajęć szkolnych,

Zebrania z rodzicami
– 07.09.2021 r.,
08.02.2022 r., nowy termin 15.02.2022 r. godzina 18:30
– 15.03.2022 r.- zebrania z rodzicami uczniów klas trzecich, którzy w tym roku szkolnym przystępują do matury,
– 17.05.2022 r., nowy termin 24.05.2022 r. godzina 17:00

Konsultacje dla rodziców: 
– 19.10.2021 r.,
– 16.11.2021 r.,
– 15.03.2022 r.