HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2019/2020

WRZESIEŃ

 • spotkanie organizacyjne zarządu
 • opracowanie planu pracy na rok szkolny 2019/20
 • przydzielenie obowiązków i zadań w zarządzie
 • opracowanie propozycji zmian regulaminu SU
 • praca nad Statutem szkoły
 • zagospodarowanie tablicy informacyjnej SU
 • założenie grupy SU na facebooku

PAŹDZIERNIK

 • zorganizowanie akademii z okazji „Dnia Nauczyciela”
 • opracowanie regulaminu kawiarenki szkolnej i aranżacja jej wnętrza
 • wyjazd na Targi Książki w Krakowie
 • zbiórka zniczy w klasach w ramach wyjścia na Stary Cmentarz w Tarnowie
 • działania na rzecz patrona szkoły – propozycje poszczególnych klas, prezentacje wybranych osób

LISTOPAD

 • Dzień Tolerancji /16.11./- happening
 • wyjście z przedstawicielami klas na Stary Cmentarz w Tarnowie pod mogiłę powstańców
 • Dzień licealisty /23.11./

GRUDZIEŃ

 • filmowa noc na sali
 • kawiarenka mikołajkowa – kiermasz ciast
 • zorganizowanie jasełek bożonarodzeniowych

STYCZEŃ

 • Akcja „Góra grosza”
 • Kampania na rzecz statutu – zapoznanie ze zmianami w zakresie praw i obowiązków ucznia oraz WSO

LUTY

 • Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego /21.02/
 • kawiarenka walentynkowa – kiermasz ciast

MARZEC

 • obchody „Dnia Kobiet”
 • Dzień Talentów /21.03/ – Eurowizja –koncert piosenki europejskiej

KWIECIEŃ

 • zorganizowanie Dnia Książki – pozyskanie nowych tytułów do biblioteki szkolnej
 • obchody Międzynarodowego Dnia Sportu/6.04./ – spotkanie ze znanym sportowcem
 • współorganizacja dni otwartych szkoły

MAJ/CZERWIEC

 • wybory do Samorządu Uczniowskiego 2020/21
 • rozmowy kwalifikacyjne
 • kampania wyborcza
 • debata kandydatów z uczniami i nauczycielami
 • demokratyczne wybory
 • ogłoszenie wyników

Samorząd zastrzega sobie prawo do modyfikowania planu pracy
w ciągu roku szkolnego po uprzedniej konsultacji z dyrekcją szkoły.