REKRUTACJA 2019/2020

ulotka 2019.pdf

Logowanie do sytemu naboru elektronicznego – http://malopolska.edu.com.pl

1. Oferta edukacyjna dla absolwentów szkół podstawowych
Oferta edukacyjna dla absolwentów gimnazjów
2. Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty – terminy dla absolwentów szkół podstawowych
Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty – terminy dla absolwentów gimnazjów
3. REGULAMIN REKRUTACJI – dla absolwentów szkół podstawowych
REGULAMIN REKRUTACJI – dla absolwentów gimnazjów
4. Terminy testów sprawnościowych – dla absolwentów szkół podstawowych
Terminy testów sprawnościowych  – dla absolwentów gimnazjów
5. Zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do klasy sportowej lub mistrzostwa sportowego
6. Wzór orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
7. Kwestionariusz osobowy    – należy dostarczyć z oryginałem świadectwa