Kadra

Dyrektor szkoły – mgr Marek Niemczura
Wicedyrektor – mgr Renata Ząbek

Biblioteka – mgr Marlena Marczuk
Pedagog szkolny – mgr Rafał Zieliński

Nauczyciele:

RELIGIA:
ks Paweł Pilas

JĘZYK POLSKI:
mgr Maria Maślak,
mgr Marzena Ogorzelec,
mgr Agnieszka Śmietana

JĘZYK ANGIELSKI:
mgr Sylwia Drwal,
mgr Anna Kasperska-Kołek,
mgr Bożena Siedlik-Kuca,
mgr Aleksandra Starostka,
mgr Renata Ząbek

JĘZYK NIEMIECKI:
mgr Renata Cuprian,
mgr Anna Zaniewska

HISTORIA:
mgr Renata Gomoła,

GEOGRAFIA:
mgr Urszula Dalach
mgr Renata Olszówka

BIOLOGIA:
mgr Agnieszka Pustelnik
mgr Hanna Zięba

CHEMIA:
mgr Dorota Podlasiewicz

FIZYKA:
mgr Anna Nizio

MATEMATYKA:
mgr Ewa Barszcz,
mgr Bogusława Hebda,
mgr Dorota Podlasiewicz

INFORMATYKA:
mgr inż. Grażyna Matuszewska

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA:
mgr Anna Odbierzychleb

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE:
mgr inż. Grażyna Matuszewska

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:
mgr Agata Fido

WIEDZA O KULTURZE:
mgr Agnieszka Tarczoń

WYCHOWANIE FIZYCZNE/ZAJĘCIA SPORTOWE:
mgr Marek Niemczura,
mgr Małgorzata Bubisz,
mgr Magdalena Ćwikła,
mgr Waldemar Dzierżanowski,
mgr Dawid Krupa,
mgr Michał Madejski,
mgr Marcin Musiał,
mgr Tomasz Onak,
mgr Ewa Ryś,
mgr Debora Sajdak-Malec,

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE:
mgr Agata Fido,
mgr Renata Gomoła

PLASTYKA:
mgr Agnieszka Tarczoń,