MAŁOPOLSKA NOC NAUKOWCÓW

Serdecznie zapraszamy  do udziału w quizie literackim pod nazwą „Biblioteka i książka – teleturniej wiedzy”, zorganizowanym przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Pedagogicznego,  a przeznaczonym dla uczniów szkół średnich, studentów oraz dla innych zainteresowanych osób. Będzie on dostępny na platformie Wordwall 27 listopada w godz. 16:00-22:00.

Zarejestrowane osoby otrzymają szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w wydarzeniu. Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres e-mailowy: ewa.piotrowska@up.krakow.pl
Ilość miejsc ograniczona (50 uczestników). Na osoby, które zdobędą największą liczbę punktów, czekają atrakcyjne nagrody.

Poniżej  linki do tego wydarzenia:
http://bg.up.krakow.pl/?p=5365
https://nocnaukowcow.malopolska.pl/wydarzenie/biblioteka-i-ksiazka-teleturniej-wiedzy/

Konsultacje zdalne

1. Spotkania z rodzicami odbędą się 17.11.2020 (wtorek) o godzinie 17:00
Zebrania będą składać się z 2 części:
a) spotkanie z wychowawcą klasy – od 17:00 do 17:20,
b) indywidualne konsultacje z wychowawcą lub nauczycielami przedmiotu od 17:20 do 19:20.

2. Zebrania z rodzicami oraz indywidualne konsultacje z nauczycielami odbywać się będą zdalnie, poprzez aplikację Microsoft TEAMS

3. Konsultacje indywidualne wszystkich nauczycieli od 17.20 do 19.20. Nauczyciele komunikują się poprzez aplikację Microsotf TEAMS z rodzicami, którzy zgłoszą wychowawcy taką potrzebę.

Instrukcja dla Rodzica w celu połączenia się na spotkanie z wychowawcą
a) Rodzice logują się w programie lub aplikacji Microsoft TEAMS, korzystając z  konta dziecka,
b) Wyszukują kalendarz,
c) W kalendarzu wyszukują spotkanie pt.„ Zebranie z rodzicami klasa… (nazwa klasy dziecka)”,
d) Klikają w przycisk „dołącz” widniejący na spotkaniu o którym mowa w pkt. c,
e) Pojawia się okno z napisem „Dołącz teraz”- klikają w okienko,
f) Następuje dołączenie do zebrania.
Proszę pamiętać o włączeniu kamery i mikrofonu.

Instrukcja dla Rodzica połączenia się z nauczycielem na konsultację indywidualną
a) Rodzice na spotkaniu z wychowawcą zgłaszają potrzebę rozmowy z wybranym nauczycielem,
b) Wychowawca przekazuje nauczycielom informację o tym kto potrzebuje konsultacji,
c) Wybrani nauczyciele oddzwaniają poprzez aplikację Microsoft TEAMS
do rodziców.
Rodzice, którzy zgłoszą chęć rozmowy z wybranym nauczycielem proszeni są nie wylogowywanie się z aplikacji i oczekiwanie na połączenie w godzinach trwania konsultacji.

Zdalna Szkoła +

Laptop dla ucznia na zdalnym nauczaniu  w ramach projektu „Zdalna szkoła +” wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego realizowanego przez Gminę Miasta Tarnowa.

Sprzęt został zakupiony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I ,,Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: ,,Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła +”, który jest wsparciem Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Regulamin użyczenia laptopa

Wniosek o wypożyczenie laptopa

Umowa użyczenia

Nowe godziny lekcji

W związku ze szczególną sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa wprowadzam nowy harmonogram dotyczący czasu trwania lekcji i przerw międzylekcyjnych w XXI Liceum Ogólnokształcącym Sportowym w Tarnowie. Poniższy harmonogram obowiązuje w okresie od 26.10.2020 r. do odwołania.

1.   7:30 – 8:00
2.   8:05 – 8:35
3.    8:45 – 9:15
4.    9:25 – 9:55
5.  10:05 – 10:35
6. 10:45 – 11:15
7. 11:30 – 12:00
8. 12:05 – 12:35
9. 12:45 – 13:15
10. 13:25 – 13:55

Drodzy uczniowie!

W czasie nauczania zdalnego  nie zawsze macie możliwość korzystania z książek w formie papierowej. Pomocne mogą stać się wtedy strony internetowe, które oferują teksty za darmo. Są to:
WolneLektury.pl
Znana i lubiana, całkowicie darmowa biblioteka cyfrowa zawierająca ponad 5500 tytułów, w tym wiele szkolnych lektur. Ebooki są dostępne w wielu formatach, w tym na czytniki. Serwis zawiera także audiobooki. Wszystko dostępne jest za pomocą wygodnej, darmowej aplikacji (smartfony Android i iPhone). Projekt fundacji Nowoczesna Polska.
Lektury.gov.pl
Serwis zawiera wiele szkolnych lektur wraz z ich wykazem oraz opisami. Książki są dostępne online oraz do pobrania w wielu formatach, także na czytniki. Projekt realizowany w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
ChmuraCzytania.pl
Chmura Czytania zawiera ciekawe książki polskich i zagranicznych autorów, m.in. Conrada, Kafki czy Czechowa. Nie wymaga logowania. Polona.pl
Największa w Polsce biblioteka cyfrowa. Zawiera stare książki oraz inne zdigitalizowane zbiory. Większość z nich należy do domeny publicznej, więc są darmowe.
Nexto
Księgarnia Nexto oferuje około 100 darmowych ebooków, z których większość to poradniki, lektury i podręczniki.
Polska-Poezja.pl
Serwis oferuje klasykę polskiej poezji czytaną przez znanych polskich aktorów. Za darmo, w serwisie YouTube.
Spotify
Spotify to serwis umożliwiający słuchanie nieprzebranej liczby piosenek, audycji, podcastów itp. W wersji płatnej oferuje oczywiście znacznie więcej, jednak także wersja bezpłatna uprawnia do dużego wyboru bajek, legend i opowiadań dla dzieci. Wymaga rejestracji. Aplikacja jest dostępna na urządzeniach mobilnych i komputerach.


Jednocześnie przypominam, że do momentu ogłoszenia nowych obostrzeń biblioteka działa tak, jak zostało to podane w wiadomości wysłanej przez Dyrektora szkoły do wszystkich uczniów za pośrednictwem e-dziennika i można wypożyczać książki.

W listopadzie odbędzie się kolejna edycja szkolnego konkursu bibliotecznego ”Przeczytaj i odpowiedz”.  Dokładny regulamin konkursu zostanie zamieszczony na stronie szkoły wraz z odnośnikiem do odpowiedniej strony internetowej. 

Ponadto zapraszam na cotygodniowe spotkania dyskusyjne na platformie Microsoft Teams zatytułowane „Porozmawiaj o książce i nie tylko” . Osoby zainteresowane tą formą współpracy z biblioteką proszone są o zgłoszenie swojej osoby przez e- dziennik, by utworzyć odpowiednią grupę. Termin i godzina spotkania zostanie podana w przyszłym tygodniu.

Marlena Marczuk, szkolny bibliotekarz.