Rada Rodziców

Rada Rodziców
XXI Liceum Ogólnokształcącego Sportowego
w Tarnowie
w roku szkolnym 2022/2023

Zarząd Rady:

Przewodniczący Ewa Romanowska
Zastępca Jolanta Świerczek
Skarbnik Tomasz Proszowski
Sekretarz Kinga Wacarz

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Krzysztof Rębacz
Członek Ewa Tutaj
Członek Paweł Chrzanowski