Rada Rodziców

Rada Rodziców
XXI Liceum Ogólnokształcącego Sportowego
w Tarnowie
w roku szkolnym 2019/2020

Zarząd Rady:

Przewodniczący Joanna Lipka
Zastępca Piotr Miotła
Skarbnik Jolanta Gołąb
Sekretarz Katarzyna Banek

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Krzysztof Rębacz
Członek Małgorzata Zyguła
Członek Paweł Chrzanowski