Testy sprawnościowe dla absolwentów gimnazjów

20.05.2019 ( poniedziałek ), godzina 18:00, sala gimnastyczna, boisko sportowe przy XXI Liceum Ogólnokształcącym Sportowym, ul. Szujskiego 15, 33 – 100 Tarnów

– test sprawnościowy – klasa sportowa – piłka nożna chłopców i dziewcząt

21.05.2019 ( wtorek ), godzina 18:00, sala gimnastyczna, boisko sportowe przy XXI Liceum Ogólnokształcącym Sportowym, ul. Szujskiego 15, 33 – 100 Tarnów

– test sprawnościowy – klasa  sportowa – koszykówka chłopców i dziewcząt

22.05.2019 ( środa ), godzina 18:00, sala gimnastyczna, boisko sportowe przy XXI Liceum Ogólnokształcącym Sportowym, ul. Szujskiego 15, 33 – 100 Tarnów

– test sprawnościowy – klasa sportowa – piłka siatkowa chłopców i dziewcząt

23.05.2019 ( czwartek  ), godzina 15:00, sala gimnastyczna, boisko sportowe przy XXI Liceum Ogólnokształcącym Sportowym, ul. Szujskiego 15, 33 – 100 Tarnów

– test sprawnościowy – oddział mistrzostwa sportowego  – piłka siatkowa dziewcząt

 Dla kandydatów do klasy – piłka nożna przeprowadza się:

PRÓBA SZYBKOŚCI
Bieg na dystansie 50 m

PRÓBA SKOCZNOŚCI
Skok w dal z miejsca ( dwie próby ).

PRÓBA ZWINNOŚCI
Bieg wahadłowy 4 x 10 m

PRÓBA WYTRZYMAŁOŚCI
Bieg na 300 m (dz.) i 600 m (chł. )

TECHNIKA
• Żonglerka – piłki nogą lewą i prawą na przemian, w kwadracie 4 m na 4m (czas max. 45 sekund) kandydat podbija piłkę nogą z podłoża. Kandydat ma dwa podejścia. Liczony jest czas utrzymania piłki w górze.
• Prowadzenie piłki slalomem zakończone strzałem do bramki  – kandydat  ma 4 powtórzenia – 2 razy strzał prawą nogą, 2 razy lewą nogą. Najwyżej punktujemy uderzenie piłki pod poprzeczkę w środek bramki. Jeżeli piłka dotknie ziemi przed przekroczeniem linii bramkowej jest 1 pkt.

Dla kandydatów do klasy – koszykówka przeprowadza się:

PRÓBA SZYBKOŚCI
Bieg na dystansie 50 m.

PRÓBA MOCY
Wyskok dosiężny z miejsca z odbicia obunóż (dwie próby)

PRÓBA ZWINNOŚCI
Bieg wahadłowy 5 x 10 m

PRÓBA WYTRZYMAŁOŚCI
Bieg na 300 m (dz.) i 600 m (chł.)

TECHNIKA
•  Kozłowanie lewą i prawą ręką w slalomie, podanie do partnera. Liczy się technika wykonania.
• Rzut kosza po kozłowaniu z biegu ( dwutakt ), 2 x lewa i 2 x prawa strona. Liczy się technika wykonania i celność. Czas próby 30 s ( za przekroczenie czasu próby odejmujemy 1 pkt  za każdą sekundę .

Dla kandydatów do klasy –  siatkówka przeprowadza się:

PRÓBA SZYBKOŚCI
Bieg na dystansie 50 m.

PRÓBA SIŁY RAMION
Rzut piłką lekarską oburącz w przód znad głowy – 2 kg (dwie próby)

PRÓBA ZWINNOŚCI
Bieg wahadłowy 5 x 10 m

PRÓBA SKOCZNOŚCI
Wyskok dosiężny z miejsca z odbicia obunóż ( dwie próby )

TECHNIKA
• Kandydat  wykonuje naprzemienne odbicia sposobem oburącz górnym i dolnym (dwa odbicia = jeden cykl) o ścianę przez 30 sek. Liczona jest ilość cykli w wyznaczonym czasie. Kandydat ma dwie próby, lepszy wynik jest punktowany. Dodatkowe punkty przyznawane są za postawę siatkarską i technikę wykonania zadania.
• Zagrywka stacjonarna tenisowa  – kandydat wykonuje siedem  zagrywek  zza linii końcowej boiska w oznaczone pola, ograniczone linią ataku oraz liniami wytyczonymi w odległości 2 m od linii końcowej i bocznej.  Liczy się celność wykonania.

Test sprawności fizycznej dla kandydatek do oddziału mistrzostwa sportowego  – piłka siatkowa  dziewcząt                                            

SKOCZNOŚĆ (wyskok dosiężny).
Sposób wykonania: kandydatka  staje  przodem przy ścianie i zaznacza na ścianie wielkość swojego zasięgu. Z ustawienia bokiem do ściany wykonuje z miejsca wyskok zaznaczając na ścianie wysokość dosiężną. Wynik próby stanowi różnica pomiędzy wysokością dosiężną a zasięgiem.   Zawodniczka wykonuje dwie próby – oceniamy lepszą.

ZWROTNOŚĆ (koperta).
Sposób wykonania:   Zwrotność w próbie mierzona jest czasem 3 – krotnego wykonania biegu zygzakiem („koperta”) po czworoboku o wymiarach 3 x 5 m wyznaczonego pachołkami. Wynik próby stanowi czas, jaki uzyskał badany w trzech nieprzerwanych obiegach „koperty”. Zawodniczka wykonuje dwie próby – oceniamy lepszą.

SIŁA (rzut)
Sposób wykonania: Rzut piłką lekarską (2 kg) znad głowy w przód.  Kandydatka  staje w niewielkim rozkroku, przodem do kierunku wykonania rzutu. Rzut wykonywany jest piłką trzymaną oburącz znad głowy. Każda zawodniczka wykonuje dwa rzuty piłką. Oceniany jest najdłuższy  rzut .

SKOK W DAL Z MIEJSCA.
Sposób wykonania: Kandydatka staje za linią, po czym z jednoczesnego odbicia obunóż wykonuje skok w dal  z miejsca na odległość. Skok mierzony w cm, wykonuje się dwukrotnie. Liczy się lepszy wynik skoku. Długość skoku zawarta jest pomiędzy linią odbicia a pierwszym śladem pięt. Skok z upadkiem w tył na plecy jest nieważny i należy go powtórzyć.

TECHNIKA
• Sposób wykonania: Kandydatka  wykonuje naprzemienne odbicia sposobem oburącz górnym i dolnym. Staje na boisku trzymając piłkę do siatkówki w dłoniach. Próba polega na wykonywaniu odbić sposobem oburącz dolnym i górnym na przemian. Odbicia rozpoczynamy od podrzutu oburącz dołem nad sobą do odbić oburącz górą, potem oburącz dołem itd. na przemian. Ocena dokonywana jest na zasadzie „oceny eksperckiej” przez trenera piłki siatkowej. Czas trwania próby określa trener. Ocenie podlegają takie elementy jak:  technika odbicia sposobem oburącz górnym , oburącz dolnym , ciągłość odbicia (im dłuższy czas tym lepiej)  zachowanie naprzemienności odbić (sposobem oburącz górnym i dolnym), koordynacja odbić i przemieszczanie się .
• Zagrywka stacjonarna tenisowa – kandydatka wykonuje siedem  zagrywek  zza linii końcowej boiska w oznaczone pola, ograniczone linią ataku oraz liniami wytyczonymi w odległości 2 m od linii końcowej i bocznej.  Liczy się celność wykonania.

Maksymalny wynik testu sprawnościowego dla kandydata do każdej klasy sportowej wynosi 50 punktów. Kryterium zaliczeniowe testu sprawności fizycznej   dla kandydata wynosi  22  punkty.