Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 1 września 2022 r.
Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2022 r.
Ferie zimowe: 30 stycznia – 12 lutego 2023 r.
Wiosenna przerwa świąteczna: 06 – 11 kwietnia 2023 r.
Egzamin maturalny: 04 – 23 maja 2023r.
szczegółowy harmonogram
Zakończenie zajęć w klasach czwartych: 28 kwietnia 2023 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 23 czerwca 2023 r.
Ferie letnie:  24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

Ustalone dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych ustanowione przez Dyrektora Szkoły
– 13.09.2022 r.- Inauguracja Roku Sportowego,
– 31.10.2022 r.- dzień przed świętem ustawowo wolnym od zajęć szkolnych,
– 02.05.2023 r. – dzień po święcie ustawowo wolnym od zajęć szkolnych,
– 04-05.05.2023 r., 08.05.2023 r. – egzamin maturalny,
– 01.06.2023 r. – dzień po święcie ustawowo wolnym od zajęć szkolnych,
– 09.06.2023 r. – dzień po święcie ustawowo wolnym od zajęć szkolnych,

Zebrania z rodzicami
– 13.09.2022 r.,
– 26.01.2023 r.,
– 21.03.2023 r.- zebrania z rodzicami uczniów klas czwartych, którzy w tym roku szkolnym przystępują do matury,
– 23.05.2022 r. 

Konsultacje dla rodziców: 
– 18.10.2022 r.,
– 22.11.2022 r.,
– 21.03.2023 r.