REKRUTACJA 2020/2021

Logowanie do sytemu naboru elektronicznego – http://malopolska.edu.com.pl

1. Oferta edukacyjna dla absolwentów szkół podstawowych
2. Terminy rekrutacji
3. Regulamin rekrutacji
4. Terminy testów sprawnościowych
5. Zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do klasy sportowej lub mistrzostwa sportowego
6. Wzór orzeczenia lekarskiegowydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
7. Kwestionariusz osobowy