Rekrutacja 2021/2022

Logowanie do naboru elektronicznego – http://malopolska.edu.com.pl

Jeżeli wniosek jest składany elektronicznie poprzez system rekrutacji elektronicznej z podpisami elektronicznymi, konieczne jest przesłanie skanów uzupełnionych załączników (zgoda rodziców i orzeczenie lekarskie) na adres email: sekretariat@21los.tarnow.pl

1. Oferta edukacyjna 
2. Terminy rekrutacji
3. Regulamin rekrutacji
4. Terminy testów sprawnościowych
5. Zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do klasy sportowej lub mistrzostwa sportowego
6. Wzór orzeczenia lekarskiego – wystawia lekarz POZ