Rekrutacja 2022/2023

Logowanie do naboru elektronicznego – http://malopolska.edu.com.pl

Przypominamy, że wniosek rekrutacyjny wraz z załącznikami (zgoda rodziców i orzeczenie lekarskie) należy złożyć do 30.05.2022 r.

Jeżeli wniosek jest składany elektronicznie, załączniki (zgoda rodziców i orzeczenie lekarskie) najeży dostarczyć do sekretariatu do 30.05.2022 r.

1. Oferta edukacyjna 
2. Terminy rekrutacji
3. Regulamin rekrutacji
4. Terminy testów sprawnościowych
5. Zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do klasy sportowej lub mistrzostwa sportowego
6. Wzór orzeczenia lekarskiego (wystawia lekarz POZ)