Kategoria: ważne

Warsztaty profilaktyczne

19 października 2022 roku w naszej szkole odbyły się warsztaty profilaktyczne prowadzone przez przedstawiciela Straży Miejskiej w Tarnowie Starszego Inspektora Pawła Dziurę o tematyce „Odpowiedzialność karna nieletnich – alkohol, używki, dopalacze”. W warsztatach uczestniczyły klasy pierwsze naszego liceum.

Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2022 roku spotkaliśmy się z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Był to czas życzeń, podziękowań i wspólnego świętowania. Uroczystość rozpoczął dyrektor Marek Niemczura, który w swoim przemówieniu docenił nauczycieli za ich codzienną pracę. Wszystkim zebranym wdzięczność wyraziła również p. Jolanta Świerczek Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców. Na koniec zarząd Samorządu Uczniowskiego – Jakub Chrzanowski, Wiktor Gniadek oraz Aleksandra Pabian wręczyli puchar Dyrektora Roku oraz dyplomy Supernauczyciela. Zwrócili się również do wszystkich zebranych z życzeniami, by każdy dzień zbliżał do wyznaczonego celu oraz przynosił radość i satysfakcję.

W drugiej części spotkania uczniowie dwóch klas pierwszych liceum, brali udział w uroczystości Ślubowania, a jej dopełnieniem były tradycyjne otrzęsiny – impreza nie tak oficjalna i poważna jak Ślubowanie, ale niezmiernie ważna. Dopiero po niej pierwszoklasiści mogą czuć się pełnoprawnymi członkami społeczności XXI LO. Otrzęsiny przygotowali i przeprowadzili uczniowie klas drugich. Dla swych młodszych kolegów przygotowali cztery konkurencje, które sprawdzały stopień przygotowania „pierwszaków” do życia w społeczności licealnej. Uczniowie zmierzyli się z quizem dotyczącym wiedzy o szkole, sztafetą badającą ich sprawność fizyczną, rzutami frisbee oraz rzutami do celu. Każda klasa otrzymała słodki upominek w nagrodę za duże zaangażowanie uczestników.

Dostęp do e-dziennika

Informujemy, że każdy uczeń i opiekun może uzyskać dostęp do e-dziennika. Konta w e-dzienniku są tworzone z chwilą przyjęcia ucznia do szkoły – jedynym warunkiem utworzenia konta jest wpisanie w kwestionariuszu osobowym adresu e-mail ucznia i opiekuna. Opiekunowie i uczniowie mają utworzone oddzielne konta. 

Aby uzyskać dostęp do e-dziennika należy nadać hasło do swojego konta (oddzielnie do konta ucznia i oddzielnie do konta rodziców). Szczegółowa instrukcja jest dostępna na naszej stronie www pod linkiem do planu lekcji.

Hasła do e-dziennika są ważne 180 dni. Po tym czasie należy nadać nowe hasło.