Matura 2023

 

14-09-2022
Uczniowie klas 4 otrzymali loginy i hasła do serwisu ZIU. Za pomocą tego systemu uczniowie klas 4 i absolwenci mogą składać e-deklarcje, konieczną do przystąpienia do egzaminu dojrzałości. E-deklaracje lub deklarację papierową należy złożyć do 30.09.2022 r.. 
Instrukcja wypełniania e-deklaracji
Składanie e-deklaracji w ZIU – film
Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego – wydrukuj, wypełnij i dostarcz do sekretariatu szkoły


14-09-2022
Zachęcamy do odwiedzenia strony www.oke.krakow.pl. W zakładce „Egzamin maturalny” znajdziecie wszystkie informacje i terminy dotyczące przyszłorocznej matury. 


13-09-2022

Terminy dla uczniów klas maturalnych w roku szkolnym 2022/2023

Terminy dla absolwentów, którzy zamierzają w roku szkolnym 2022/2023 przystąpić do egzaminu maturalnego