MIĘDZYNARODOWY  DZIEŃ  TOLERANCJI

15 listopada cała społeczność XXI LO Sportowego obchodziła Międzynarodowy Dzień Tolerancji, protestując przeciwko wykluczeniu i dyskryminacji. Tydzień wcześniej nauczyciele przeprowadzili godziny wychowawcze na temat zjawiska nietolerancji we współczesnym świecie. Każda klasa przygotowała okazjonalne plakaty i banery, z którymi wystąpiła podczas zorganizowanego przez samorząd happeningu. Młodzież zaprezentowała dramę, która udowodniła, że więcej nas łączy niż dzieli, że warto zadać sobie trud poznania drugiego człowieka i porzucić krzywdzące stereotypy. Spotkaniu przyświecała idea budowania świata, w którym wszystkie osoby – bez względu na to, kim są i skąd pochodzą, kogo kochają, w co wierzą – mogły cieszyć się pełnią wolności. Na zakończenie uczestnicy pod kierunkiem wychowawców ułożyli hasła promujące tolerancję. Spotkanie odbyło się w przyjaznej atmosferze, uczniowie uczestniczyli w nim z uwagą i zaangażowaniem.