Dostęp do e-dziennika

Informujemy, że każdy uczeń i opiekun może uzyskać dostęp do e-dziennika. Konta w e-dzienniku są tworzone z chwilą przyjęcia ucznia do szkoły – jedynym warunkiem utworzenia konta jest wpisanie w kwestionariuszu osobowym adresu e-mail ucznia i opiekuna. Opiekunowie i uczniowie mają utworzone oddzielne konta. 

Aby uzyskać dostęp do e-dziennika należy nadać hasło do swojego konta (oddzielnie do konta ucznia i oddzielnie do konta rodziców). Szczegółowa instrukcja jest dostępna na naszej stronie www pod linkiem do planu lekcji.

Hasła do e-dziennika są ważne 180 dni. Po tym czasie należy nadać nowe hasło.