Odbiór świadectw dojrzałości

Drodzy Maturzyści, informujemy, że odbiór świadectw dojrzałości przez Absolwentów XXI Liceum Ogólnokształcącego Sportowego w Tarnowie odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2020 roku (wtorek) według harmonogramu.

3 A – godzina 900 do 1100
3 B – godzina 1130 do 1300

Prosimy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa ze względu na obowiązujący reżim sanitarny:
– dezynfekcja rąk,
– założenie maseczki,
– zachowanie dystansu społecznego.

Należy mieć ze sobą dowód tożsamości oraz własny długopis.