PODRĘCZNIKI OBOWIĄZUJĄCE W XXI LOS W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Poniżej znajdują się wykazy podręczników obowiązujących w XXI Liceum Ogólnokształcącym Sportowym w Tarnowie w roku szkolnym 2020/2021. 

Klasa 1
Klasa 2 – dla absolwentów szkoły podstawowej
Klasa 2 Ag, Bg – dla absolwentów gimnazjum
Klasa 2 Cg – dla absolwentów gimnazjum
Klasa 2 Dg – dla absolwentów gimnazjum
Klasa 3