Spotkanie z dietetykiem

W poniedziałek 7 października 2019 r. gościliśmy w naszej szkole specjalistkę w dziedzinie żywienia, panią Adrianę Juszczyk – Piecuch z Centrum Dietetycznego NaturHouse w Tarnowie. W spotkaniu wzięli udział uczniowie z klasy 1cg o profilu ogólnym z postawami dietetyki. Były to zajęcia w ramach cyklu spotkań ze specjalistami.

Celem zajęć było zapoznanie młodzieży z pracą w zawodzie dietetyka. Pani Adriana uświadomiła zainteresowanym, jakie predyspozycje i umiejętności są niezbędne w tej branży oraz  udzieliła porad dotyczących ścieżki kształcenia. Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali broszurki, które  zawierały materiał edukacyjny przygotowany przez dietetyków NaturHouse.