II termin testów sprawnościowych

Przypominamy o II terminie testów sprawnościowych dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do prób sprawności fizycznej w I terminie.

22.07.2020 r. (środa) godzina 15:00 – klasa sportowapiłka nożna 

23.07.2020 r. (czwartek) godzina 16:00 – klasa sportowa – piłka siatkowa 

24.07.2020 r. (piątek) godzina 16:00 – klasa sportowa – koszykówka